GETTING THERE

THIỆP CƯỚI LEVAN TỌA LẠC TRÊN ĐƯỜNG BUFORD HWY. NGAY KHU TÂM MUA BÁN THƯƠNG MẠI SẦM UẤT NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA, CÁCH CHỢ SÀI GÒN 3 PHÚT LÁI XE VÀ CÁCH ASIAN SQUARE 7 PHÚT.

 

NẰM TRONG KHU INDEPENDENT PLAZA CỦA NGƯỜI VIỆT, KẾ BÊN HUY HÀ KHAI THUẾ VÀ Q HAIR STUDIO.

 

THỜI GIAN MỞ CỬA TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 10:00 AM -  7:00PM,

THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT TỪ 1:00PM ĐẾN 7:00PM

© 2016 Design by Card In Nhanh.com

770-826-1418

4300 Buford Hwy., Ste. #207, Atlanta, GA 30345

levaninvitation@gmail.com  -  www.thiepcuoilevan.com